Стивен Хассен. Освобождение от психологического насилия.